Praktijk voor: (ambulante) begeleiding voor schoolgerelateerde hulpvragen en executief functioneren,

Cognitieve gedragstherapie en EMDR

Dag liefdevolle ouders,

Wat leuk dat je meer over ons wil weten! Hieronder stellen wij ons voor. Wij zijn Jody van Tol, Alie Zuidersma, Erica Wijbrands, Johanna Bos en Marlies Smit. Alle vijf gepassioneerd voor de zorg in het onderwijs. 

 

Wij vinden dat elk kind het recht heeft op leuk onderwijs en te ervaren hoe mooi en verrijkend leren kan zijn.

 

In onze droomwereld gaat elk kind 's ochtends op zijn fiets met een rugzak op naar school, met een grote glimlach op zijn gezicht, vol goede zin om aan de schooldag te beginnen. Helaas gebeurt het soms dat kinderen leren helemaal niet als leuk ervaren, omdat het leren moeilijk gaat. Dit kan 1001 oorzaken hebben. Maar voor elk kind geldt dat als het leren (even) niet meer leuk is, dit een effect heeft op zijn of haar omgeving. En dan vooral degene die het meest dichtbij staat: jij als liefdevolle ouder. Jij maakt de worsteling van jouw kind van heel nabij mee en ziet het verdriet, de woede en/of de angst die voortkomt uit de worsteling. Waar eerst een negatief gevoel heerst over schoolse vaardigheden, breidt het negatieve gevoel zich uit als een olievlek naar andere domeinen. Met als uiteindelijk resultaat dat jouw kind de overtuiging heeft dat hij/zij nergens meer goed voor is.

 

Dit snijdt jou in jouw ouderlijk hart en het doet je soms twijfelen aan jouw capaciteiten als ouder, want je hebt al zoveel geprobeerd!

 

Dit snijdt ook in ons hart. In onze droom is namelijk elk kind gelukkig en durft het elke uitdaging, groot of klein, aan te gaan. Wij proberen samen met jou en de school het leren weer leuk te maken, zodat jouw kind weer leert met liefde. Onze passie is met kinderen/jongeren streven naar een hernieuwde zin in het leren en het naar school gaan. Dit doen we door het stellen van persoonlijke doelen, leerervaringen te creëren en successen op maat te behalen samen met het kind/de jongere. Dit kunnen we bereiken als we met de ouders en de leerkracht een team vorm om het kind heen. Met de neuzen dezelfde kant op vergroten we onze kans op het behalen van de gestelde doelen, op het leerpotentieel van de ervaringen en op het behalen van de successen op maat. Wij proberen hierbij aandacht te houden voor het positieve, we kunnen zoveel!

 

Waarom steeds die focus op wat er niet lukt? Wij gaan uit van de kracht van jouw kind en laat deze vooropstaan in de begeleiding.

 

Denk je dat onze begeleiding jouw kind weer met een lach naar school kan laten gaan en dat het weer met liefde leert? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk intakegesprek, waarin we kennis kunnen maken met elkaar en samen kunnen bekijken welke struggles er zijn en waar de mogelijke oplossingen liggen. 

Jody van Tol MSc

Op dit moment is de behandelagenda van Jody gevuld voor schooljaar 2021-2022. Er kunnen geen wekelijkse schoolbegeleidingen meer ingepland worden voor het nieuwe schooljaar bij Jody.

Sinds 2015 ben ik de praktijk Jody Schoolpsychologie gestart. Ik ben van oorsprong schoolpsychologe en trainer. Ik heb mijn Masteropleiding Schoolpsychologie in 2015 behaald aan de KU Leuven in België. Hier wordt een volledige, tweejarige master in de Schoolpsychologie gegeven, een van de zeldzame plekken in de Benelux. Schoolpsychologie is een specialisatie die een enorme passie in mij losmaakt, en mij destijds deed besluiten naar België te verhuizen gedurende de studie. Na de studie ben ik teruggekeerd naar Groningen om me als zelfstandig psychologe te vestigen. Zelfstandig gevestigd omdat er een behoefte is aan een onafhankelijke partij, die zowel kind als ouder als school weer op de goede weg kan zetten.

 

Mijn specialisaties zijn intelligentiediagnostiek, executief functioneren, trauma en motivatiepsychologie.

Per 2020 ben ik VGCT-geregistreerd  cognitief gedragstherapeut (basis). En in opleiding tot de post-masterspecialisatie Kind & Jeugd NIP.

Per 2021 ben ik Europees geregistreerd EMDR-therapeut (basis).

Alie Zuidersma BSc

Op dit moment heeft Alie een aanmeldstop tot en met de kerstvakantie.

Sinds 2019 ben ik onderaannemer bij Jody Schoolpsychologie. Mijn naam is Alie Zuidersma. Ik heb vorig jaar de master Gedragsspecialist afgerond en daarnaast ben ik officieel geregistreerd als jeugd- en gezinsprofessional (SKJ). Al jaren ben ik werkzaam als leerkracht in de bovenbouw van het (speciaal) basisonderwijs.

 

Op de vraag of ik een pedagoog of een didacticus ben, geef ik steevast het antwoord pedagoog. Het is voor mij belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten, zodat ze tot leren kunnen komen. Mijn missie is dan ook om kinderen te ondersteunen bij de psychosociale ontwikkeling en/of het eigen maken van de op school te gebruiken vaardigheden. Het gaat om die kinderen die net dat extra steuntje in de rug nodig hebben.

 

Samen met de kinderen stel ik doelen en vieren we natuurlijk samen de succeservaringen. Hierbij houd ik rekening met de omgeving van het kind, zowel thuis als op school. Mijn insteek is altijd oplossingsgericht. De focus ligt namelijk bij eerder behaalde kleine successen. Hierbij kijk ik naar de gebruikte vaardigheden en sterke kanten van de kinderen, waardoor de gestelde doelen uiteindelijk gehaald zullen worden. 

 

Ik vind, net als Jody, dat elk kind met een grote glimlach naar school zou moeten gaan.

 

 

Erica Wijbrands

Mijn naam is Erica Wijbrands, bevoegd leerkracht en opgeleid remedial teacher. Ik sta ingeschreven in het landelijke register LBRT. Mijn onderwijsachtergrond en de kennis die ik opgedaan heb als hulpverlener binnen de Jeugdzorg, waar ik orthopedagogische behandelingen gaf aan gezinnen en gezinssystemen, bundel ik en zet ik tegelijktijdig in. Dit doe ik met veel plezier sinds 2016, via R-Teach en nu sinds 2020 in samenwerking met Jody en Alie!

 

 

Een kind hoort en weet, ziet en onthoudt, doet en begrijpt...

 

Kinderen worden nieuwsgierig geboren; ze willen leren door uit te proberen. Letterlijk met vallen en opstaan, ieder op z'n unieke manier en met een heel eigen leerstrategie. Soms stoppen ze met het uitproberen van nieuwe dingen, is de lol er afgegaan en de angst om het niet te kunnen verlammend gaan werken. Dan kan ik met remedial teaching en oplossingsgerichte coaching uitkomst bieden! Leren is leuk! Is het dat nu (even) niet? Dan gaan we er samen voor zorgen dat het leuk wordt! De voorwaarden om zonder blokkades, gemotiveerd en met een dosis lef te kunnen leren worden geschapen door aan de slag te gaan met het geheel aan intrinsieke en extrinsieke factoren!

 

 

 

 

 

 

 

Foto Johanna.png

Johanna Bos MSc

Mijn naam is Johanna Bos en sinds 2020 ben ik onderaannemer bij Jody Schoolpsychologie. In 2019 heb ik de bachelor Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) afgerond en in 2020 heb ik de master Orthopedagogiek behaald.

 

Als orthopedagoog vind ik het belangrijk om breed te kijken naar wat er aan de hand kan zijn of wat er speelt en de omgeving (o.a. ouders en school) daar goed bij te betrekken.

Hierbij vind ik het van belang dat eenieder in zijn eigen kracht staat. Met als doel: het aanbieden van handvatten om het kind zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling.

Hierbij hoort het adviseren en ondersteunen van zowel ouders als leerkrachten bij de ontwikkeling van kinderen op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. De kennis en ervaring die ik als leerkracht en orthopedagoog heb komt hierbij goed van pas.

 

Mijn specialisatie is intelligentiediagnostiek en sociaal- emotionele ontwikkeling.

DSC03996 (2)_edited.jpg
Marlies.jpg

Marlies Smit MSc

Mijn naam is Marlies Smit en ik ben sinds 2020 werkzaam bij Jody Schoolpsychologie. In 2018 heb ik de bachelor Pedagogische Wetenschappen afgerond en in 2020 heb ik de master Orthopedagogiek behaald. 

 

Ieder kind is uniek en heeft een unieke aanpak nodig. Als orthopedagoog vind ik het daarom belangrijk om de ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften van kinderen in kaart te brengen en hierop aan te sluiten. Ik ga daarbij uit van de sterke kanten en krachten en op deze manier lever ik maatwerk dat aansluit bij het kind.

 

Voorop staat altijd dat er een goede vertrouwensband moet worden opgebouwd. Daarbij vind ik het belangrijk om samen met het kind, maar ook zijn/haar omgeving (o.a. ouders en school), op een positieve manier en met een open blik, op zoek te gaan naar mogelijkheden, verklaringen en oplossingen.

 

Want; het allerbelangrijkste is toch dat een kind gelukkig is en met plezier naar school toe gaat.

IMG-20211116-WA0001.jpg

Bettina Marra BSc

Sinds afgelopen jaar werk ik samen met Jody Schoolpsychologie om alle kinderen zo goed mogelijk te helpen. Ieder kind verdient een passende en effectieve manier om te kunnen ontwikkelen. Dat is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Deze kinderen hebben daar even hulp bij nodig. Hierbij zou naar mijn mening plezier voorop horen te staan. Zo kan uw kind spelenderwijs werken aan zijn/haar ontwikkeling. Daarmee sluit ik aan bij Jody haar positieve manier van hulpverlening en ben ik heel blij met Jody te mogen samenwerken.


Sinds 2013 werk ik als muziektherapeut, in 2016 werd ik daarnaast ABA-trainer en in 2019 ben ik afgestudeerd als SI-therapeut.

 

In Zwolle is mijn praktijk voor muziektherapie als SI-therapie gevestigd en daarnaast bezoek ik verschillende locaties voor zowel het geven van therapie als het geven van advies aan leerkrachten en/of ouders.

Met heel veel plezier help ik alle kinderen en jongeren die baat hebben bij deze vormen van therapie. Plezier is naar mijn mening de grootste sleutel tot succes. Vanuit plezier kunnen kinderen ontzettend goed leren, omdat de motivatie tot actie en uitvoering zo hoog is. Ik kijk met graag naar de mogelijkheden en de behoefte van uw kind. Als het leren niet zo makkelijk gaat of als er iets anders dwars zit, dan kijk graag met u mee om te zien waar en waarom er gebeurt wat er gebeurt en werk ik graag mee aan een zo passend mogelijke oplossing voor uw kind. Door hier samen naar te kijken en hier een weg in te vinden kan u kind weer met veel plezier naar school gaan. Dit is voor mij het belangrijkste doel.

Marije Remmers MSc i.o.

Mijn naam is Marije Remmers en ik ben sinds september 2021 bij Jody in de praktijk te vinden voor mijn afstudeerstage van de master Ontwikkelingspsychologie. Van jongs af aan heb ik geroepen dat ik met kinderen wilde werken, het liefste in de richting van het onderwijs. Nadat ik mijn opleiding tot basisschoolleerkracht (AOLB) had afgerond en voor de klas stond, had ik diverse zorgleerlingen in mijn klas. Ik merkte dat mijn interesse voor psychologie meer opwaaide en besloot ik de master Ontwikkelingspsychologie te starten.

Omdat het welzijn van een kind een voorwaarde is om zichzelf te kunnen ontplooien en tot leren te komen, vind ik het belangrijk deze onderwerpen met elkaar te integreren. Naast de master Ontwikkelingspsychologie volg ik daarom ook de master Onderwijswetenschappen. Naar mijn idee is er te weinig aandacht voor het welzijn van kinderen in het onderwijs en wordt dit vaak onderschat door een te algemene aanpak in plaats van te kijken naar het individu. Ieder kind is uniek en ik vind het belangrijk daarom te kijken naar welke ondersteuningsbehoeften het kind heeft en hoe ik, juist in combinatie met de omgeving (o.a. ouders en school) hierbij kan aansluiten.

Ik ga uit van een positieve benadering en vind het belangrijk kinderen in hun kracht te zetten door hun sterke kanten te benadrukken. Samen onderzoeken we hoe we drempels in het naar school gaan of bij het leren kunnen verkleinen zodat uiteindelijk ieder kind weer met plezier naar school gaat.