top of page

Praktijk voor: (ambulante) begeleiding voor schoolgerelateerde hulpvragen en executief functioneren,

Cognitieve gedragstherapie en EMDR

Psychodiagnostiek
 
 
Soms kan psychodiagnostiek een onderdeel vormen van het te volgen traject om
bijkomende informatie te verzamelen over uw kind.
 
Intelligentie
Veel scholen, logopedisten, remedial teachers en andere instanties vragen om een
IQ-bepaling. In mijn visie is IQ meer dan een getal. Het intelligentieprofiel van uw kind
kan ons namelijk meer informatie geven over hoe we het beste aan kunnen sluiten
op zijn/haar onderwijsbehoeften. Sinds kort is een nieuwe intelligentietest op de markt, de vernieuwde WISC-V. Jody Schoolpsychologie is in bezit van deze test. De WISC-V meet een breed scala aan Indexen. Met deze Indexen kan het intelligentieprofiel van uw kind in kaart worden gebracht, én kunnen handelingsgerichte adviezen worden gegeven. 
 
Sociaal-emotioneel
Heb je twijfels over de sociaal-emotionele capaciteiten van jouw kind. Zijn er bepaalde
vaardigheden die jouw zoon of dochter mist? Dan kan het aanbevolen zijn om een
onderzoek uit te voeren naar het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau. Jody
Schoolpsychologie beschikt over een SEO, Schaal voor Emotionele Ontwikkeling.
Op 13 domeinen worden de capaciteiten van uw kind in kaart gebracht, en naar leeftijds-
niveau ingeschaald. De SEO geeft een duidelijk inzicht in welke vaardigheden voldoende ontwikkeld zijn, en op welke vaardigheden nog extra ondersteuning nodig is.
 
Executief Functioneren
Is jouw kind vergeetachtig? Of weinig flexibel? Heeft jouw zoon of dochter moeite met het reguleren van emoties? Of vergeet het telkens een stapje van een bepaalde procedure? Dan kan het zijn dat er problemen zijn in het executief functioneren, oftewel de hogere ordefuncties van het brein. Jody Schoolpsychologie beschikt over de BRIEF, een vragenlijst voor Exectuief Functioneren. Deze observatielijst geeft inzicht in de verschillende aspecten van het Executief Functioneren. Aansluitend kun je kiezen voor het Braingame Brian programma. In deze on line omgeving worden in 6 weken de executieve functies van jouw kind getraind op speelse wijze.
 
 
Jody Schoolpsychologie beschikt over veel meer diagnostische middelen op gebied van zelfbeeld, gedragsvragenlijsten en taal-, spellings- en rekenontwikkeling. Stel gerust jouw diagnostische vragen via het contactformulier.
bottom of page