top of page

Praktijk voor: (ambulante) begeleiding voor schoolgerelateerde hulpvragen en executief functioneren,

Cognitieve gedragstherapie en EMDR

Wat is Schoolpsychologie?

Een schoolpsycholoog houdt zich bezig met het bevorderen en begeleiden van de ontwikkeling van kinderen en jongeren met schoolgerelateerde hulpvragen. Het werk van een schoolpsycholoog wordt nationaal en internationaal erkend. Er zijn diverse beroepsverenigingen zoals het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de International School Psychology Association (ISPA). Zij behartigen de belangen en verzorgen bijscholingen en registraties. 

 

U kunt bij mij terecht voor hulpvragen op de volgende domeinen:

 

Schoolse vaardigheden

Taal- en rekenontwikkeling, leerstoornissen, werkhouding, aandacht en concentratie,'leren leren', etc.

 

Psychosociale ontwikkeling

Faalangst, zelfbeeld, pesten, gedrags- en emotionele problemen, etc.

 

Onderwijsloopbaan

Schoolkeuze, studiekeuze, loopbaan-begeleiding.

Werkwijze

Elke begeleiding begint met een of meerdere intakegesprekken waarin kennismaking en verkenning van de hulpvraag centraal staan. Als de hulpvragen duidelijk zijn, kan het te volgen traject worden bepaald. Dit kan bestaan uit (een combinatie van):

 

Psychodiagnostiek

IQ-test, (klas)observatie, vragenlijsten, etc.

 

Directe interventies

Begeleiding van het kind door middel van gesprekken, oefeningen en opdrachten.

 

Indirecte interventies

Begeleiding van ouders en/of leerkracht door middel van gesprekken, oefeningen en opdrachten. Door directe interventies te combineren met indirecte interventies waarbij de omgeving van het kind wordt betrokken, wordt hetgeen wat geleerd is in de therapie verstevigd en wordt het tevens behouden op lange termijn.

 

Preventie & Educatie

Groepsgerichte interventies zoals faalangsttraining, zelfbeeldtraining, leren-lerentraining. U kunt op de pagina Trainingen meer informatie vinden over de beschikbare trainingen.

 

Evaluatie

In elk traject is evaluatie en reflectie belangrijk. In samenspraak met de verschillende partijen (kind, ouder, school, externe begeleiders) kunnen tussentijdse evaluaties en eindevaluaties worden ingepland. Tijdens deze gesprekken kunnen we de voortgang en tevredenheid bespreken en eventueel de vooropgestelde doelen aanpassen aan de huidige situatie. Immers, sommige hulpvragen kunnen veranderen tijdens het hulpverleningsproces.

 

 

Tijdens het gehele hulpverleningsproces volg ik de richtlijnen uit de Beroepscode voor Psychologen 2015 van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

bottom of page