top of page

Praktijk voor: (ambulante) begeleiding voor schoolgerelateerde hulpvragen en executief functioneren,

Cognitieve gedragstherapie en EMDR

 

Consult

 

€95/uur (excl. reiskosten) per consult.

€95/uur (excl. reiskosten en materiaalkosten) voor diagnostiek.

 

Wij leveren maatwerk. Hoe lang een sessie duurt, varieert. De ene keer pakt jouw kind de opdracht snel op en hebben we de sessie afgerond binnen een half uur. De volgende keer zitten we midden in een fantastische leerervaring en zijn we 75 minuten verder. Daarom hanteer ik een uurtarief dat per kwartier wordt afgerond. Van elke sessie hou ik bij hoe lang we hebben gewerkt. 

 

Voor elk gesprek wordt een schriftelijke/mondelinge afspraak gemaakt. De ouders worden op de hoogte gesteld van elk gesprek met de leerkracht. U kunt hier als ouder bezwaar tegen maken, indien u dit niet wenst of als bepaalde gegevens van uw kind niet doorgegeven mogen worden aan de school. 

 

De facturen voor kinderen/jongeren tot 18 jaar worden automatisch gericht aan de ouders. Voor jongvolwassenen boven de 18 jaar wordt het factuuradres in overleg bepaald. De facturen worden maandelijks verzonden.

Financiering via Onderwijs

 

In sommige gevallen kan de begeleiding vanuit Wet Passend Onderwijs worden gefinancierd. Er dient dan een aanvraag via de school bij het betreffende Samenwerkingsverband te worden gedaan. Dit betreft vooral de hulp met betrekking tot schoolinhoudelijke vragen (rekenen, lezen, spelling, achterstanden wegwerken). 

 

Woon je in Groningen?

 

Woonachtig in Groningen? Dan kan de begeleiding vergoed worden door de Jeugdwet. Hiervoor heb je een doorverwijzing van de huisarts, de schoolarts of het CJG/Sociaal Team/WIJ team nodig. 

Sinds 1 januari 2023 is het jeugdzorgbeleid in de Gemeente Groningen (stad) gewijzigd. Alle aanmeldingen dienen eerst via het WIJ team beoordeeld te worden. U kunt bij het WIJ team verzoeken, de aanmelding door te zetten naar Jody Schoolpsychologie. Deze procedure geldt enkel voor inwoners van de gemeente Groningen.

 

Voor de overige gemeenten (Hogeland, Westerkwartier, etc.) geldt dit niet. Inwoners uit de overige gemeenten kunnen de bekende verwijzers een vergoed traject ontvangen. 

 

Bekijk hier welke zorgproducten ik via de Jeugdwet vergoed kan leveren.

 

 

Woon je in Drenthe?

 

Ben je woonachtig in Drenthe? Ook dan beschikken wij over de mogelijkheid om op basis van de Jeugdwet een vergoeding aan te vragen voor de zorg. Wij hebben contracten voor zowel ambulante begeleiding als Basis GGZ. Op doorverwijzing van de huisarts of het CJG/Sociaal Team/Toegang kunnen wij de vergoeding bij de gemeente aanvragen.

Ben je 18+, ook dan kun je bij ons terecht. Wij hebben in Noord- en Midden-Drenthe ook contracten voor WMO. Voor meer informatie en/of doorverwijzing kun je terecht bij het Sociaal Team in jouw gemeente.

 

 

Diagnostiek

 

​Het tarief voor diagnostiek bestaat uit uren + materiaalkosten + bespreking testgegevens. Dit is excl. intakegesprekken en evaluaties.

 

 

 

Training

 

Het tarief voor een training verschilt per training. Bij aanmelding ontvangt u een informatiebrochure over de training en de factuur.

 

 

 

Klachtenregeling

 

Heb je vragen of opmerkingen over mijn diensten? Ben je ontevreden? Laat het mij weten.

Ik ga graag met je in gesprek en wil er dan samen uit komen.

 

Het kan zijn dat je - ondanks een gesprek -  ontevreden blijft. Of dat je het gesprek liever wilt doen met een onafhankelijk persoon er bij.

 

Dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt je bij het indienen en de verdere afhandeling van de klacht. 

 

Download hier het klachtenformulier.

Privacy

Wij nemen de privacy en de gegevens van jouw kind serieus. Zo hanteren wij een beroepsgeheim, volgens de ethische code van het Nederlands Instituut van Psychologen. Wij verwerken jouw gegevens in een elektronisch beveiligde omgeving. Dossiers worden 20 jaar bewaard, mits je eerder verzoekt om het dossier te vernietigen.

Download hier het formulier gegevensvernietiging.

Download hier ons Privacybeleid.

bottom of page