top of page

Praktijk voor: (ambulante) begeleiding voor schoolgerelateerde hulpvragen en executief functioneren,

Cognitieve gedragstherapie en EMDR

BrainGame Brian

Kan elk moment gestart worden

Braingame Brian is een training op de computer van een aantal cognitieve vaardigheden. Dit zijn leervaardigheden waarmee informatie wordt opgenomen, verwerkt, vastgehouden en op grond waarvan men tot geconcentreerd, flexibel, overdacht (dus niet ondoordacht en impulsief) en planmatig handelen in staat is. De cognitieve vaardigheden die met Braingame Brian getraind worden zijn impulscontrole (inhibitie), flexibiliteit (mentaal schakelen) en werkgeheugen. Deze vaardigheden worden ook wel samengevat met de term ‘executieve functies’.

 

Executieve functies zijn hersenfuncties die helpen bij het vasthouden en richten van de aandacht, het plannen, organiseren, sturen en het controleren van gedrag. We hebben ze dan ook nodig bij alles wat we doen, bij al ons doelgerichte gedrag. Bij kinderen met ADHD (en andere diagnoses) weten we dat (sommige van) deze functies minder sterk ontwikkeld zijn. Pas de laatste tien jaar blijkt dat deze functies ook te trainen zijn. Bij kinderen met ADHD zijn vooral werkgeheugen (informatie kunnen vasthouden die je nodig hebt bij een taak), inhibitie (op je rem kunnen staan en afleidingen kunnen weerstaan) en cognitieve flexibiliteit (makkelijk kunnen aanpassen als de situatie of taak veranderd) zwak ontwikkeld. Vandaar dat juist die functies getraind worden in Braingame Brian.

 

De training bestaat uit drie trainingstaken en een spelwereld. Door de spelwereld die om de trainingstaken is heen gebouwd worden kinderen uitgedaagd de trainingstaken uit te voeren en worden ze beloond voor hun trainingsarbeid. De training bestaat uit 25 sessies van ongeveer 40 minuten en is gemakkelijk thuis uit te voeren binnen een periode van zes weken (vier sessies per week) en is goed in te plannen op momenten dat dit het beste uitkomt.

 

De spelwereld voelt als een 3D-wereld en bestaat uit verschillende gebieden. Muziek en geluid maken het rondwandelen in de wereld tot een belevenis en bieden ondersteuning bij het uitvoeren van de taken. De instructies bestaan uit een enkel woord, waardoor kinderen met een leesprobleem ook zonder hulp de training kunnen doen. De game-elementen bestaan onder andere uit een verhaallijn, identificatie met de hoofdpersoon, animatiefilmpjes, een duidelijk doel, spelopdrachten, ‘mini-games’ (vis- en racespel) en de mogelijkheid rond te kunnen lopen met de hoofdpersoon in de wereld.

 

Braingame Brian is ontwikkeld door de Task Force ADHD & Computer, bestaande uit prof. dr. P. Prins (Universiteit van Amsterdam), dr. A. Ponsioen (Lucertis Kinder en Jeugdpsychiatrie Noord-Holland en Praktijk Zelfregulatie Oudewater), drs. E. ten Brink (Psycho Informa Groep Schoonhoven en Praktijk Zelfregulatie Oudewater), dr. S. Dovis (Universiteit van Amsterdam), prof. dr. H. Geurts (Universiteit van Amsterdam) en dr. S. van der Oord (Universiteit Leuven) in samenwerking met H. de Groot van multimediabedrijf Shosho in Amsterdam.


Voor meer informatie en achtergrond over de training klik hier voor de website van de stichting Gaming and Training.

 

 

 

De training kost €100, dit is exclusief een aantal begeleidende sessies om het kind te ondersteunen. Klik hier voor het aanvragen van de training.

Please reload

bottom of page