top of page

Praktijk voor: (ambulante) begeleiding voor schoolgerelateerde hulpvragen en executief functioneren,

Cognitieve gedragstherapie en EMDR

Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet bescherming persoonsgegevens ingegaan, in het kort de AVG. Jody Schoolpsychologie neemt privacy serieus. Hieronder staat beschreven wat er gedaan wordt met uw gegevens.

 

Bij de intake wordt een formulier ingevuld met uw naam, adres en contactgegevens. Wilt u gebruik maken van de vergoede route, dan is een doorverwijzing van uw huisarts nodig en ook het BSN nummer van uw kind voor de declaraties. Deze gegevens komen in uw on line beveiligde dossier te staan (electronisch cliëntdossier). Ook worden uw gegevens off line in het papieren dossier bewaard, in een afgesloten kast. 

 

Tijdens de gesprekken worden aantekeningen gemaakt ter ondersteuning van de begeleiding. Deze aantekeningen worden in het off line papieren dossier bewaard, ofwel in uw on line beveiligde dossier opgeslagen. Wij willen u erop wijzen dat ten alle tijden het beroepsgeheim geldt en dat een psycholoog niet zonder meer inhoudelijke details van de gesprekken mag delen, mits toestemming van de cliënt. Enkel in uitzonderlijke gevallen mag het beroepsgeheim worden overstegen in geval van gevaar voor de cliënt.

 

In enkele gevallen komt het voor dat er een verslag wordt opgesteld van bijvoorbeeld een klasobservatie. Deze wordt versleuteld aan u gemaild. U ontvangt in een andere e-mail de beveiligingscode waar u het bestand mee kunt openen. De verslagen worden ook opgeslagen in ofwel uw off line papieren dossier, of uw on line beveiligde dossier. 

 

Is de begeleiding afgerond? Volgens de regelgeving moet uw dossier 15 jaar worden bewaard. Echter, u heeft recht op gegevensvernietiging. Als u niet wenst dat uw dossier bewaard wordt, kunt u dit formulier downloaden en opsturen. Dan wordt na afloop van de begeleiding uw dossier vernietigd.

Please reload

bottom of page