top of page

Praktijk voor: (ambulante) begeleiding voor schoolgerelateerde hulpvragen en executief functioneren,

Cognitieve gedragstherapie en EMDR

Werkwijze

Elke begeleiding begint met een of meerdere intakegesprekken waarin kennismaking en verkenning van de hulpvraag centraal staan. Als de hulpvragen duidelijk zijn, kan het te volgen traject worden bepaald. Dit kan bestaan uit (een combinatie van):

 

Psychodiagnostiek

IQ-test, (klas)observatie, vragenlijsten, etc.

 

Directe interventies

Begeleiding van het kind door middel van gesprekken, oefeningen en opdrachten.

 

Indirecte interventies

Begeleiding van ouders en/of leerkracht door middel van gesprekken, oefeningen en opdrachten. Door directe interventies te combineren met indirecte interventies waarbij de omgeving van het kind wordt betrokken, wordt hetgeen wat geleerd is in de therapie verstevigd en wordt het tevens behouden op lange termijn.

 

Preventie & Educatie

Groepsgerichte interventies zoals faalangsttraining, zelfbeeldtraining, leren-lerentraining. U kunt op de pagina Trainingen meer informatie vinden over de beschikbare trainingen.

 

Evaluatie

In elk traject is evaluatie en reflectie belangrijk. In samenspraak met de verschillende partijen (kind, ouder, school, externe begeleiders) kunnen tussentijdse evaluaties en eindevaluaties worden ingepland. Tijdens deze gesprekken kunnen we de voortgang en tevredenheid bespreken en eventueel de vooropgestelde doelen aanpassen aan de huidige situatie. Immers, sommige hulpvragen kunnen veranderen tijdens het hulpverleningsproces.

 

 

Tijdens het gehele hulpverleningsproces volg ik de richtlijnen uit de Beroepscode voor Psychologen 2015 van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Please reload

bottom of page